Reklamace

Dříve než zboží odešlete k reklamaci

Záruční doba a Záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamaci zákazník uplatňuje u prodejce. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože příjemce zásilky neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Formulář pro uplatnění reklamace

Adresa pro příjem (zásilky s jiným adresátem nebudou doručeny): 

  AngelSupply s.r.o., Vojtova 63/15, 639 00 Brno

Informujte nás o odeslání reklamace a čísle zásilky!!! 

 

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace a po posouzení vyrozumí zákazníka o způsobu vyřízení reklamace, telefonicky či emailem, jak bylo smluveno v Reklamačním protokolu. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.