Reklamace – Vrácení zboží

Dříve než zboží odešlete k reklamaci

(Jaké "reklamace" nám chodí? opačně instalované baterie, vybité, nebo nevhodné baterie v jednotkách, uživatelsky nevhodné nastavení - neznalost základní obsluhy atd.)

Záruční doba a Záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamaci zákazník uplatňuje u prodejce. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože příjemce zásilky neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Formulář pro uplatnění reklamace

 

Adresa pro zaslání zboží    (zásilky s jiným adresátem někdy nebudou doručeny): 

  AngelSupply s.r.o., Lidická 700/19, 60200 Brno

+ zadejte náš telefonní kontakt pro doručení aviza: +420 722 507 662

  Informujte nás o odeslání a čísle zásilky!!!           covidLogo

 

Správné zabalení zásilky

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace a po posouzení vyrozumí zákazníka o způsobu vyřízení reklamace, telefonicky či emailem, jak bylo smluveno v Reklamačním protokolu. Po vyřízení bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.