KOMPLETNÍ NABÍDKA SE ZOBRAZÍ PO PŘIHLÁŠENÍ

Reklamace – Vrácení zboží

Dříve než zboží odešlete k reklamaci

Záruční doba a Záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Reklamace

V případě, že se na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby, projeví vada, která nebyla způsobena jeho používáním, máte právo na reklamaci zboží. Reklamaci zákazník uplatňuje u prodejce. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože příjemce zásilky neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

K reklamaci se zasílá kompletní zboží.

Formulář pro uplatnění reklamace

Na poškození, způsobená používáním, se záruka nevztahuje! Takto poškozené zboží nám nezasílejte!  (např. uvolněné napájecí USB porty, promáčklá tlačítka, vypínače, přepínače, konektory..atp.)  -----  Opravy provádí servis  viz níže.

Adresa pro zaslání zboží    (zásilky s jiným adresátem nebudou doručeny): 

  AngelSupply s.r.o., Lidická 700/19, 60200 Brno

Informujte nás na  obchod@angelcare.cz  o odeslání a čísle zásilky!!!       

 covidLogo

Správné zabalení zásilky

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace a po posouzení vyrozumí zákazníka o způsobu vyřízení reklamace, telefonicky či emailem, jak bylo smluveno v Reklamačním protokolu. Po vyřízení reklamaci zasíláme zpět reklamujícímu.

Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní, pokud se obě strany v písemné formě nedohodnou na jejím prodloužení (např. při odesílání reklamace do zahraničí apod.)

--------------------

Specializovaný servis elektroniky

PrimeServis2

https://www.primeservis.cz 

Po–Pá 9.00–17.30

+420 222 240 075